Intenzívny kurz posilňovania

Pre tých, ktorí majú záujem o osobný kontakt a z dôvodu vzdialenosti nemôžu pravidelne navštevovať moju posilňovňu, ponúkam možnosť zúčastniť sa trojhodinového intenzívneho kurzu.

Kurz pozostáva z dvoch častí, a to z úvodnej jednohodinovej prenášky a dvojhodinového nácviku cvikov.

V rámci úvodnej jednohodinovej prednášky každému klientovi poskytnem rovnaké informácie ako klientom, ktorí pravidelne navštevujú Fitnes klub. Cieľom prednášky je poukázať na šǐršie súvislosti medzi stravou, posilňovaním a vytrvalostným cvičením. Tieto informácie vám dopomôžu pracovať na zmene vašej postavy.
Dve následné hodiny sú zamerané na nácvik správnej techniky cvičenia v posilňovni, dýchania, výberu cvikov, počtu sérií a opakovaní, intenzity cvičenia a na zostavenie cvičebného plánu .

Maximálny počet účastníkov kurzu sú štyri osoby. Na intenzívny jednorázový kurz je potrebné sa vopred telefonicky alebo e-mailom prihlásiť. Koná sa v pracovné dni okrem stredy, vždy medzi 11,00 a 14,00 a v sobotu od 17,00 do 20,00.

Cena:

  • 17 € (512,14 SK) na osobu
  • Dve osoby, ktoré prídu spoločne zaplatia spolu 25,50 € (768,21Sk), t.j. každá osoba ušetrí 25%.